Jdi na obsah Jdi na menu
 


VZNIK EGYPTA

Historie Egypta začala pravděpodobně již v paleolitu, ovšem tato teorie je dosud pouhou hypotézou. V dávných dobách mělo údolí Nilu docela jinou tvář než dnes-řeka totiž zaplavovala téměř celé území. Klima bylo samozřejmě vlhčí a až k deltě Nilu se táhla obrovská bažina.Podnebí se začalo měnit koncem paleolitu, kdy se také koryto Nilu zúžilo do své dnešní podoby.Postupná přeměna okolní krajiny v poušť s sebou přinesla osídlování úrodných nilských břehů.V neolitu, tzn.asi 10.000 let př.n.l.,byly již známy dva kmeny.První z nich pocházel ze střední Afriky, druhý ze Středozemí,ze samého srdce Asie. K oběma těmto kmenům musíme ještě přičíst kmen třetí,pocházející z bájné Atlantidy,který prý sídlil v údolí Nilu nad Libyí. Postupem času se tak vytvořily dvě kultury. Na severu země, v deltě Nilu, kde také vyrostlo první město Merinda,se usadila první z nich,druhá se pak rozvíjela na jihu a jejím hlavním městem se stala Tasa.Egyptský národ se již tehdy rozdělil do dvou říší.I když byly kmeny později sjednoceny, zůstaly stopy sjednocení patrné.

Sjednocení Horního a Dolního Egypta

Tato epocha začíná vládou krále Narmera ,v němž někteří spatřují mytického krále Meneda , kterému vděčí obě říše za své sjednocení. K vládě se tak dostává první 31dynastií , jež se střídaly na egyptském trůně až do roku 332 , kdy říše podlehla Alexandru Velikému. V jedné staré listině se o Narmerovi dočtete: „Stíná jednu hlavu za druhou...nešetří nic a nikoho“.Tak je vyobrazeno královo strašlivé počínání na známé „Narmerově stéle“, 74 centimetrů vysoké břidlicové desce, která pochází asi z roku 3.100 př.n.l. Byla nalezena v Hierakonpolisu (starém Nekhebu , dnešním Al Kabu ),ve městě , jež bylo považováno v předhistorické říši za svaté. Na stéle která je ve skutečnosti okrasnou deskou , můžeme na jedné straně vidět faraona , jak drží za vlasy nepřítele ležícího na zemi. V druhé ruce má kyj a na hlavě nese kónickou korunou Horního Egypta. Na druhé straně desky je zobrazen s dolnoegyptskou korunou, obklopenou spoustou mrtvých nepřátel s uťatými hlavami.

Koruny ,symboly panovníka, byly tři:bílá pro sever,červená symbolizovala jih a dvojitá, která vznikla spojením obou představovala sjednocení říší.

Znakem Horního Egypta byl sup , Dolní Egypt měl jako symbol kobru.

Víc se toho dozvíte ne fotkách EGYPT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!